Znanost za mlade u Vukovaru!

3 months ago ·

Znanost za mlade u Vukovaru!

U predivnom perivoju dvorca Eltz i Gradskog muzeja u Vukovaru je pod epidemiološkim mjerama održana četvrta po redu manifestaciji “Znanost za mlade u Vukovaru“

Read more 0

Zdravi partnerski odnosi

4 months ago ·

Zdravi partnerski odnosi

Mnogo faktora utječe na zdrave partnerske odnose i svaki odnos je jedinstvena priča za sebe. Ono što na njih najviše utječe jesu obrasci emocionalnog vezivanja. Kad otkrijemo obrasce, možemo i promijeniti odnos i pretvoriti ga u zdraviji, kvalitetniji i produktivniji.

Read more 0

Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

6 months ago ·

Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

Važan dio današnjeg neizvjesnog načina življenja i suočavanja s životom je znati prepoznati vlastiti emocije i fleksibilno na iste reagirati. Znanstvena istraživanja otkrivaju kako su ljudi u mogućnosti odabrati kako će se nositi sa situacijom ovisno o tome koliko su svjesni svojih emocija i njihovog intenziteta i na osnovu toga utjecati na razvoj događaja. Emocionalna inteligencija se uči i jako je važno prepoznati s kojim emocijama stvaramo a s kojim preživljavamo.

Read more 0

Next posts