Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

1 month ago ·

Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

Važan dio današnjeg neizvjesnog načina življenja i suočavanja s životom je znati prepoznati vlastiti emocije i fleksibilno na iste reagirati. Znanstvena istraživanja otkrivaju kako su ljudi u mogućnosti odabrati kako će se nositi sa situacijom ovisno o tome koliko su svjesni svojih emocija i njihovog intenziteta i na osnovu toga utjecati na razvoj događaja. Emocionalna inteligencija se uči i jako je važno prepoznati s kojim emocijama stvaramo a s kojim preživljavamo.

Read more 0

Next posts