Kao pravna osoba, donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR4423400091110892810 iz zemlje ili inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo Vas da u pozivu na broj navedete MB tvrtke.

Podsjećamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.