Održana skupština udruge Samo pozitivno

4 years ago · · 0 comments

Održana skupština udruge Samo pozitivno

Otvaranje Skupštine održane 17.2.2020.g. u Hotelu Slavonija i usvajanje Dnevnog reda

Izbor radnih tijela:

 1. Radno predsjedništvo
  1. Mara Majstorović predsjednik
  2. Roberta Mesić        potpredsjednica
  3. Rajna Šimunić tajnica
 2. Zapisničar
  1. Roberta Mesić
 1. Ovjerovitelj Zapisnika
  1. Mara Majstorović

Glasanje: 19 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH

Mediji: Glas Slavonije i VTV
Poseban gost: Gradonačelnik Ivan Bosančić

Na početku skupštine predsjednica Mara Majstorović pozdravila je sve prisutne članove Udruge i gradonačelnika, kao i predstavnike medija.

Točka 1. Izmjene i dopune Statuta Udruge
Izmjena i dopuna u samom statutu nije bilo. Na mjesto potpredsjednice umjesto dosadašnje potpredsjednice Roberte Mesić imenuje se Rajna Šimunić, a na mjesto tajnice umjesto Rajne Šimunić imenuje Anica Ivančević.

Dosadašnja potpredsjednica Roberta Mesić ovaj je prijedlog iznijela uz obrazloženje kako zbog svojih daljnjih poslovnih aktivnosti više nije u mogućnosti obnašati funkciju potpredsjednice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, 19 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH

Točka 2. Prihvaćanje financijskih izvještaja za 2019.

Aktivnosti udruge u 2019. godini su prošle vrlo uspješno. Uz organizaciju nekoliko edukativnih i kreativnih radionica u Vinkovcima, aplicirali smo na projekt grada Vinkovaca za Forum kulture i edukacije i od grada Vinkovaca nam je odobren iznos od 5.000,00 kuna. Odradili smo projekt suradnje s umjetnicima iz Županje, imali donacijsku prodaju majica La Pozitiva u suradnji s umjetnicama iz Vukovara i kao udruga podržali učenika Gimnazije u Vinkovcima sa stipendijom od 6.000,00 kuna na manifestaciji Znanost za mlade u Vukovaru.
Forum kulture i edukacije je održan u sklopu Vinkovačkih jeseni, dok su radionice održane u prostorima udruge.
Sudjelovali smo u organizaciji 2. Zdrave konferencije u sklopu Sajma zdravlja u Vinkovcima i predstavili rad udruge u Zagrebu na 3. Zdravoj konferenciji.
Svečano smo obilježili rad udruge na Božićnom domjenku uz Promociju pozitivnog kalendara kojeg smo odradili s članom udruge amaterskim fotografom Tomislavom Jonjićem.

Broj članova nam se povećao u odnosu na 2019. godinu i sada nas ima 103.
Trenutno stanje na računu udruge je 8.799,15 kuna.

Glasanje o prihvaćanju Financijskog izvještaja za proteklo razdoblje, 19 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH

Točka 3. Plan financiranja i događanja za 2020.godinu

Tijekom susreta zaključeno je da se snažnije treba povezati sa gradskim strukturama kao i sa lokalnom agencijom za provedbu EU projekata (VIA).

Gradonačelnik je potvrdio kako će u svojoj domeni pomoći svakoj akciji te da se Udruga sa zamolbom uvijek može javiti. Suradnja se može ostvariti kroz partnerstvo u EU projektima kroz element vidljivosti unutar kojeg Udruga može plasirati svoje unikatne proizvode kao suvenir grada. Aplicirali smo projekt Forum kulture i edukacije na grad i čeka se objava rezultata.
Zdrava konferencija planirana je 06.06.2020. u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a Znanost za mlade u Vukovaru 11.09.2020. u suradnji s akademikom Đikićem.

U ljetnom periodu predviđena su dva fakultativna izleta i putovanja u Baranju i u Lonjsko polje. U planu je organizacija humanitarnog događanja i stand up predstave u suradnji s Gradskim kazalištem Joza Ivakić s namjenom prikupljanja sredstava za stipendiranje učenika, kao i sada već tradicionalnog Božićnog domjenka.

Glasanje: 19 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH

Točka 4. Razno
Dogovoreno je mjesečno druženje u prostorijama udruge prvu srijedu u mjesecu u 18 sati.
U planu je i predavanje Art terapija za djecu i voditelje koju će održati član Udruge Silvio Matušinskij.
Usvaja se prijedlog sudionika Skupštine i zakazuje novo redovno druženje članova 04.03.2020.

Glasanje: 19 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH

Categories: Uncategorized