Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

3 years ago · · 0 comments

Kako negativne emocije pretvoriti u stvaralačku energiju?

Važan dio današnjeg neizvjesnog načina življenja i suočavanja s životom je znati prepoznati vlastiti emocije i fleksibilno na iste reagirati. Znanstvena istraživanja otkrivaju kako su ljudi u mogućnosti odabrati kako će se nositi sa situacijom ovisno o tome koliko su svjesni svojih emocija i njihovog intenziteta i na osnovu toga utjecati na razvoj događaja. Emocionalna inteligencija se uči i jako je važno prepoznati s kojim emocijama stvaramo a s kojim preživljavamo.

VRIJEME ODRŽAVANJA: SUBOTA, 20. LIPNJA 2020. U 09:00 – 14:00

CILJ: Otkrivanje emotivnih stanja u sebi i pretvaranje istih u stvaralačku energiju🙂

SADRŽAJ:

– prepoznavanje emocija (svjesna razina)
– osvješćivanje i razumijevanje emocija u komunikaciji sa sobom i s drugima
– konstruktivno korištenje i izražavanje emocija
– upravljanje emocijama i pretvaranje u kreativnu energiju
– empatija i razumijevanje emotivnih stanja kod ljudi oko nas
– za kraj dobivanje novih uvida kroz POY coaching game, vizualnog alata za transformacijui dobivanje uvida u mogućnosti

VODITELJICA I PREDAVAČ:
Mara Majstorović, univ. spec. oec. i Coach Neurolingvističkog programiranja (NLP) znanosti o kvalitetnijoj komunikaciji i modeliranju vrhunskih izvedbi uspješnih ljudi. Autorica Iskustvenog NLP treninga ZA BUDUĆE JA i Pozitivnog planera za vidljiv rezultat, ujedno i POY praktičarka L2 nivoa i praktičar hipnoterapeut.

Zbog ograničenog broja polaznika obvezna je prijava na broj telefona 032/334-443 ili e-maila: mara@lotusmedia.hr
LOKACIJA: Lotusmedia, Duga 61.
Ovisno o broju polaznika moguće je promijeniti lokaciju.
TRAJANJE: 5 školskih sati

CIJENA: 200,00 kn (160,00+PDV) po polazniku, za članove udruge Samo pozitivno donacije u iznosu po mogućnostima.
U cijenu u uračunati mali zalogaji čaj ili kava i materijali.
Sve dodatne informacije možete pogledati na www.lotusmedia.hr

Kotizaciju uplatiti na žiro račun Lotusmedia:
IBAN: HR2023400091110702734
Model: 00
Poziv na broj: 27062019

Categories: Uncategorized